Lijf & Co

Praktijk voor Reflex massage en Orthomoleculair advies

Klacht?

Iedere VBAG-therapeut doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier zorg aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan je therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk uw ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Een goed gesprek kan het probleem mogelijk al oplossen.

Voelt u zich niet in staat de kwestie te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u onder andere bij het formuleren van uw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. 

Contactgevens: onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. klachtenbemiddeling. of per telefoon: 06-48445538.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.

Heeft u hulp nodig neem dan contact op met Quasir. Email; bemiddeling@quasir.nl of telefonisch 06 4844 5538.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van VBAG. Telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur telnr. 040 - 283 8988

VIM Veilig incident melden.

Net als in de reguliere zorg, geldt ook voor de complementaire zorg de procedure VIM. Die houdt onder andere in dat Lijf & Co verplicht is calamiteiten te melden bij de inspectie voor de Gezondheid IGZ. Praktijk Lijf & Co ggebruikt hiervoor een speciaal registratieformulier dat is opgesteld door de RBCZ.